Het Curriculum Vitae (CV) – Gratis tips en voorbeelden

Het doel van uw CV is in de eerste plaats u en uw vaardigheden bij een mogelijke werkgever aan te prijzen. Werkgevers willen een CV zien waaruit naar voren komt wat de kandidaat kan, hoe effectief hij of zij is en waarom juist die kandidaat uitgenodigd moet worden voor een gesprek. Traditioneel bevat een CV een overzicht van uw opleiding, werkervaring en interesses. Het licht toe waarom u wel of niet geschikt bent voor die bepaalde baan. In de tweede plaats is het CV een leidraad bij het inschatten van uw succes in de toekomst aan de hand van wat u in het verleden gedaan hebt. Een CV is een korte schets, geen autobiografie. Als u uitgenodigd wordt voor een persoonlijk gesprek krijgt u de kans bijzonderheden nader toe te lichten. Ongeacht de structuur die u voor uw CV gebruikt, gelden in het algemeen de volgende regels.

 • houd het eenvoudig en stop het niet vol met onbelangrijke zaken
 • zorg dat het goed leesbaar en foutloos is;
 • werk niet met kopieën
 • wees eerlijk
 • gebruik bij voorkeur actieve werkwoorden zoals voltooide, bereikte, leerde, diende, was verantwoordelijk voor, regelde, zorgde ervoor dat, enz
 • vermeld waar u bereikbaar bent

Opbouw (basis/standaard) CV

De meest gebruikelijke volgorde van een CV is als volgt:

1. Persoonlijke gegevens
2. Klein persoonlijk profiel
3. Opleiding
4. Werkervaring
5. Activiteiten en kwalificaties
6. Referenties

Hieronder een specificatie van de verschillende onderdelen:

1. Persoonlijke gegevens
Vermeld uw naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, burgerlijke staat (samenwonen is een formele status) en geboorteplaats.

2. Klein persoonlijk profiel
Hier heeft u de kans uzelf te ‘verkopen’. Houd het helder, beknopt en dynamisch. Schrijf op wat u te bieden heeft in plaats van wat u zou willen bieden.

3. Opleiding
Beperk uzelf tot details over uw opleiding tot het hoogst bereikte niveau. Als dit een doctoraal examen is dan doet het er niet toe welke cijfers u had voor de propedeuse.

4. Werkervaring
Begin met uw meest recente baan. Vermeld ook vol- en deeltijdbanen, onderzoeken, stages en vrijwilligerswerk. Noem steeds begin- en einddata. Gebruik aandachtstreepjes om resultaten, vaardigheden en taken op te sommen. (Na een aandachtstreepje komt een punt/komma (;), het laatste aandachtstreepje eindigt met een punt (.). Gebruik niet meer dan zes aandachtstreepjes in 1x rubriek. Laat geen gaten in de tijd vallen. Als u een poosje niet hebt gewerkt, leg dan uit waarom en noteer wat u in die periode wel deed.

5. Activiteiten en kwalificaties
Geef een opsomming van uw kwalificaties op beroeps-, wetenschappelijk of sociaal terrein. Vermeld ook van welke organisaties u lid bent (zeker als u een verantwoordelijke functie bekleedde of bekleedt) en geef aan met welke computertaal of software u vertrouwd bent. Als u op een specifiek terrein, zoals muziek of sport, meer dan één voorbeeld wilt geven, gebruik dan tussenkopjes. Dat leest makkelijker.

6. Referenties
Verstrek deze op een aparte lijst en houd ze apart van uw CV. Als u zegt dat referenten ‘op verzoek beschikbaar zijn’, zorg er dan ook voor dat dit zo is! Bron: Southwestern Business Resources UK Ltd
Tip: inhoudelijke voorbeeld cv’s per functie

Inspiratie nodig voor de juiste omschrijving per functie, loopbaan ontwikkeling etc. Klik hier voor meerdere inhoudelijke voorbeeld CV’s per functie.

Opbouw / opzet uitgebreid CV

Realiseer u dat vele selecteurs de begeleidende brief overslaan en eerst naar het CV kijken: zij zoeken de harde facts & figures: opleiding, beklede functies en ervaringsduur.

Voor de inhoud van het CV kunt u de volgende elementen opnemen: (* :opname vereist)

Persoonlijke gegevens*:

Adres- en contactgegevens inclusief prive emailadres en desgewenst mobiel nummer. Vergeet uw burgerlijke staat niet (samenwonen is een formele status!). Vermeld waar u geboren bent, zeker als de functie in die omgeving is.

Pasfoto:

Neem een recente (digitale) pasfoto van uzelf op in het CV (rechtsboven) waarmee u alvast een eerste indruk van uw voorkomen geeft en daarmee herkenningswaarde bij een sollicitatiegesprek.

Opleidingen*:

Vermeld of u het diploma wel/niet gehaald hebt. Als er HEAO-CE staat, hoe weet de lezer of u de opleiding succesvol hebt afgerond?

Cursussen*:

Met vermelding diploma wel/niet gehaald. Noem zonodig kort inhoud en duur van de serieuze cursussen. Vergeet vermelding van certificaten voor basisvaardigheden als typen, introductie PC-gebruik etc.

Werkervaring*:

Noem werkgever, aanvang en vertrekmaand, plaats, functienaam en korte concrete inhoudelijk beschrijving werkzaamheden middels taken, verantwoordelijkheden en behaalde resultaten.

Talenkennis:

Beheersing mondeling en schriftelijk van moderne talen indien dit bij functie of bedrijf van belang is.

Opzegtermijn, indicatie bruto jaarinkomen en momenteel wel/geen auto van de zaak. Autos zijn een grote kostenpost voor een bedrijf.

Extra curriculair:

Activiteiten buiten uw normale opleiding of werk zoals functies in verenigingen of overlegorganen, projecten, beklede baantjes, internationale reizen etc.. Dit geeft de selecteur een indruk van uw pro-activiteit, verantwoordelijkheidsgevoel en energieniveau.

Wensen:

Als in de begeleidende brief weinig over uw wensen voor korte en lange termijn staat, doe dat dan hier: hou het kort, richt het (nuchter) op aansluiting bij functie en bedrijf en gebruik indien nodig de checklist als vermeldt hierboven voor uw wensen.

Eigen persoonskenmerken:

Overgewaaid uit Amerika en Engeland. Vermeld uw eigenschappen zoals BV analytisch, team worker, informeel, gemotiveerd, besluitvaardig, voortvarend, pragmatisch etc. Naar Nederlandse begrippen wat “opschepperig” en niet objectief dus pas dit met mate toe. Handig is om dit indirect te formuleren zoals: in zakelijke en privé-omgeving kwalificeert men mij als etc.

Referenties:

Deze horen in de vervolg procedure thuis, niet in een eerste sollicitatiebrief / cv. De vermelding “Referenties op verzoek” biedt geen toegevoegde waarde. Bij complexere functies of indien u langdurige ervaring heeft, kunt u een 2e uitgebreider CV met meer informatie opstellen ter overhandiging na het eerste (goede) sollicitatiegesprek.

Let op: de 5 meest gemaakte fouten bij het maken van een CV.

Let op: Zorg dat je CV opvalt

Laat je CV opvallen tussen alle andere cv’s.

Uit onderzoek is gebleken dat circa 80% van alle cv’s nog steeds geheel wit zijn met een standaard opmaak
Dus doe je voordeel.Tip: De opmaak, uitstraling en kleurgebruik maken het verschil. Val direct op met een mooi grafisch stijlvol CV. Download onze mooie template in MS Word (alle versies). Voeg een pasfoto in, vul je gegevens in en klaar.

Banner_laat_je_cv_opvallen_duim

 

 

 

Kies uit 10x grafische CV Templates (in MS Word). Enkele voorbeelden hieronder:

Overzicht_grafische-CV's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tien tips voor een top CV

Wil je echt een top CV maken, klik dan hier voor de 10 tips voor een top CV.

Compententies

Noem een aantal compententies in het CV. Maar wat zijn competenties eigenlijk? Competenties zijn bouwstenen van succesvol gedrag. Vaak wordt de vergelijking gemaakt met een ijsberg. Het topje van de ijsberg, dat zichtbaar is boven het water, is gedrag. Het overige gedeelte van de ijsberg, onder water, zijn eigenschappen van gedrag – competenties dus.

20-woorden-om-mee-te-scoren

Welke Compententies toevoegen?

Kies een aantal passende (bij uw persoonsprofiel / karakter) en krachtige woorden welke opvallen en passen bij de specifieke vacature. Inspiratie nodig? Bekijk hier meer dan 150 verschillende competenties.

Doe de CV check 15,00

Je krijgt bij ons een persoonlijk advies waarbij we zowel de inhoud als de lay-out van je cv beoordelen. We kijken naar:

 • taal, overzichtelijkheid, lengte
 • relevantie van de informatie, wijze van verwoording
 • opmaak, layout
 • keuze voor cv format
 • nodigt het cv uit voor een gesprek?

Bestel hier de CV check of meer informatie over deze dienst.

CV laten vertalen naar het Engels?

Je Cv en sollicitatiebrief juist laten vertalen naar het Engels? Dat kan via sollicitatieinfo.nl in samenwerking met XL Vertaal Service. Jou persoonlijke sollicitatiebrief en cv letterlijk en correct vertaald naar het Engels. Dit is een betaalde professionele service. Kosten 0,10 cent per woord (incl btw) welke afhankelijk van de lengte dus goedkoper of duurder is.Vertaling wordt gedaan door Native speakers Engels welke uw brief op het hoogste niveau vertalen (volgens de internationale standaarden). Corrigeren van brieven en cv’s is tevens mogelijk. Laat het CV hier vertalen naar de Engelse taal.

Laatste tips

Aanrader 1: Circa 100 inhoudelijke voorbeeld CV’s per functie. Klik hier

Aanrader 2: Hulp nodig bij het schrijven van je CV? Laat je CV herschrijven en optimaliseren door een sollicitatiecoach. Klik hier voor meer informatie.

Aanrader 3: Meer gratis sollicitatietips, artikelen en nieuws.