Hoe voorbereiden? Wat kan ik verwachten? Tips

Het CV en de sollicitatiebrief zijn zeer belangrijke visitekaartjes maar slechts middelen om te worden uitgenodigd voor het sollicitatiegesprek. Een sollicitatiegesprek geeft beide partijen, het bedrijf en de sollicitant, de gelegenheid zich te oriënteren en elkaar beter te leren kennen. Een duidelijke en goed voorbereide presentatie (het gesprek) van uw kant vergroot natuurlijk de kans op de baan.

Het telefonisch sollicitatiegesprek

Komt steeds vaker voor. Onderschat het niet, wees voorbereid en behandel dit gesprek als een normale procedure van de sollicitatieprocedure. Lees hier meer over het telefonisch gesprek.

De voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit gaat natuurlijk ook op voor een sollicitatiegesprek. Bereid je dus voor! Probeer zoveel mogelijk te weten te komen over het bedrijf, de branche waar het zich in bevindt en andere ontwikkelingen. Wat weet u zelf van deze branche? Wellicht kunt u wat lezen, documentatie opzoeken op internet of bibliotheek. Alle kleine beetjes kunnen helpen …

Bedenk mogelijke vragen

Maak een lijstje met vragen. Zijn er nog onduidelijkheden over de baan zelf, de verantwoordelijkheden en taken? Daarnaast is het sollicitatiegesprek het moment om meer concrete informatie in te winnen! Dus stel vragen over de organisatie, de geschiedenis, toekomstplannen, de afdeling en de werktijden.

Daarnaast is het noodzaak u voor te bereiden op vragen van hun zijde. Veel gestelde sollicitatievragen zijn:
 1. Waarom bent u bij uw vorige werkgever weggegaan?
 2. Waarom wilt u bij dit bedrijf werken?
 3. Wat verwacht u van dit werk?
 4. Waarom zou juist u deze baan moeten krijgen?
 5. Wat zijn 5 beste en slechtste eigenschappen?
 6. Wat spreekt u aan in deze functie?

Meer voorbereiden op sollicitatievragen?

De meest lastigste persoonlijke sollicitatievragen hebben wij op een rijtje gezet in een top vijf. Open en vooral persoonlijke vragen die lastig zijn voor te bereiden. Bekijk hier onze top 5 lastige sollicitatievragen. En hier de top 10 meest originele vragen.

Top 100 sollicitatievragen

Klik hier voor de top 100 meest gestelde sollicitatievragen die de recuiter aan jou kan stellen! Verzameld door HR professionals en Recruiters.

 

Train je sollicitatiegesprek (vragen)

Er zijn daarnaast nog veel meer vragen te verzinnen, vooral voor specifieke functies. Het bedrijf zoekt bijvoorbeeld een analytische, betrouwbare medewerker. Hoe beoordeelt de werkgever tijdens het gesprek of jij aan die criteria voldoet? Welke vragen kun je verwachten?

 

Andere aandachtspunten

Zorg dat u op tijd bent ! Ga dus op tijd van huis weg en neem een bus of trein eerder. Plan de route naar het bedrijf toe. Hoe moet ik er komen? Welke afslag of welke tram of bus moet ik nemen etc.

Neem het telefoonnummer en de naam van de conmtactpersoon mee met wie u de afspraak hebt. Bij vertraging kunt u hem of haar dan op tijd op de hoogte stellen. Neem altijd uw eigen c.v. mee! Vaak is dit gebruikt als leidraad om meer over u te weten te komen. Daarnaast kunt u eventuele getuigschriften, diploma’s en/of andere belangrijke documenten meenemen.

 

De eerste indruk

Wanneer je iemand voor de eerste keer ontmoet krijg je binnen de minuut een bepaalde (eerste) indruk van die persoon. Ook op sollicitatiegesprekken wordt er vaak vertrouwd op indrukken. Niet alleen je kleding maar ook je houding, handdruk, stiptheid en zelfs je ledematen worden nauwkeurig getaxeerd door de Recruiter. Hoog tijd dus om even stil te staan bij hetgeen je non-verbaal vertelt. Klik hier voor 10 tips voor een goede ‘eerste indruk‘.

 

Het eerste gesprek

Het eerste sollicitatiegesprek is een zeer goede gelegenheid voor een uitgebreide orientatie voor beide partijen. Is dit wat jij zoekt als werkgever? En ben jij de juiste kandidaat voor de job.

De opzet van het gesprek bestaat vaak uit een aantal vooraf bepaalde onderwerpen. Dit wordt vaak bepaald aan de hand van jouw CV en sollicitatiebrief. Daarnaast wordt gekeken naar het functieprofiel, gewenste eigenschappen etc. Bereid je dus voor.

Meestal doorloopt een eerste gesprek de volgende fasen:

 1. eerste introductie door het bedrijf
 2. uitwisseling van informatie
 3. afsluiting

De introductie

In de introductiefase geeft de gespreksleider de onderwerpen van het gesprek aan (en de eventuele duur v/h gesprek). Vaak probeert een interviewer jouw in deze fase ook even op je gemak te stellen door wat informelere vragen te stellen.

 

Uitwisseling van informatie

Vervolgens komen de specifieke vacature en het bedrijf aan de orde. Oftewel de opdrachtgever zal wat uitgebreider vertellen over de geschiedenis van het bedrijf, de toekomst, de cultuur, de afdeling(en) etc. Daarnaast zal de functie aan bod komen. Wat houdt de functie exact in, wat zijn de taken etc. Maar daarnaast zal zeer specifiek worden ingezoomd op de eisen en ervaringen die nodig zijn om de functie goed te kunnen uit oefenen.

Een logische en volgende stap is dan ook om meer informatie over u in te winnen. Vaak wordt gevraagd zelf wat te vertellen over ervaringen en visie. Daarnaast zal men proberen in te zoomen op voor hen belangrijke en/of interessante zaken als leiderschap, successen, procedures etc. om uw geschiktheid te kunnen bepalen. Zelf vragen stellen is ook een teken van het feit dat je met je sollicitatie bezig bent. We geven je een idee van de sterke vragen die je als kandidaat kan stellen tijdens je interview.

Vraag bijvoorbeeld naar:

 • de inhoud van het werk
 • de opleidingsmogelijkheden
 • de doorgroeimogelijkheden
 • de ruimte voor eigen initiatief in het werk
 • het aantal collega’s op de afdeling
 • Meer ‘sterke vragen’ die jij kan stellen, klik hier (tip)
TIP: Stel goede vragen aan de recruiter. Score door interesse, hoog niveau vragen en krijg tevens meer inzicht!

Klik hier voor top vragen die jij aan de recruiter kan stellen.

 

Na het gesprek

Schrijf meteen, als het sollicitatiegesprek nog vers in het geheugen ligt, op hoe het ging: de namen van de mensen die je hebt ontmoet en een omschrijving van de verantwoordelijkheden van de functie. Schrijf op waar het goed en waar het minder ging. Mocht het gesprek succesvol blijken, dan weet je met zo’n analyse voor de volgende keer hoe je het moet aanpakken. Zo niet, dan kun je aan de hand van je analyse gaan nagaan welke dingen je beter anders zou kunnen aanpakken.

 

De verdere procedure

Indien jij en de opdrachtgever voldoende informatie hebben verkregen. Dan kan worden aangegeven hoe de verdere procedure zal zijn. Wordt dit niet of niet duidelijk aangegeven? Vraag er dan naar. Op deze manier weet je in ieder geval wanneer en/of hoe men je gaat informeren.

 

Het tweede gesprek

Indien je niet op de hoogte bent gesteld via brief / email of telefoon over jouw afwijzing, dan zal je vaak snel voor een tweede gesprek worden uitgenodigd. In het tweede gesprek (vaak ook wel genoemd selectiegesprek) wordt specifieker ingegaan op vaktechnische zaken of onderwerpen die in het eerste gesprek niet aan de orde zijn gekomen. Soms zal er ook een andere interviewer of een tweede interviewer aanwezig zijn (directeur of afdelingschef) die ook even kennis wil maken. Laat je hierdoor niet van de wijs brengen.

Het tweede gesprek zal vaak ook concreter zijn over het tijdsbestek waarin men een beslissing wil maken, jouw scoringskans etc. Wees zelf dus ook specifieker. Lees hier meer over het selectiegesprek.

Enkele tips

Gedurende de eerste fase van het gesprek zal de werkgever proberen je een beetje op je gemak te stellen. Je mag het drankje dat je aangeboden wordt gerust accepteren. Ga pas zitten als je een plaats krijgt aangeboden.

Let op je houding

Ga rechtop of licht voorovergebogen zitten met je borst vrij en je handen boven tafel.

Ontspan je

De gesprekken die het beste verlopen, spelen zich af in een min of meer informele sfeer. Houd je antwoorden zakelijk en kort.

Oogcontact

Als je de ander af en toe recht in de ogen kijkt, maak je een eerlijke(r) indruk. Als je te maken hebt met verschillende partners is het raadzaam om ze om de beurt even aan te kijken.

Paniek

Als je in paniek raakt, neem dan even de tijd om adem te halen of wat te drinken. Laat je niet wegsturen, maar neem aan het einde van het gesprek zelf initiatief om te vertrekken. Overigens mag je best (voor je eigen gemoedsrust) vragen naar het verloop van het gesprek.

Checklist

 • Gebruik de juiste naam. Aan de receptie vragen naar een mevrouw Jongemans terwijl het eigenlijk mevrouw Jongema is of de interviewer aanspreken met de verkeerde naam, geeft een slechte indruk.
 • Neem je CV mee (deze wordt vaak als leidraad gebruikt)
 • Zorg dat je er verzorgd, maar niet overdressed uitziet
 • Maak een lijstje met te verwachten vragen, en de antwoorden daarop
 • Maak een lijstje met vragen voor de werkgever
 • Vergeet je agenda niet
 • Is je vervoer geregeld?
 • Je eerste indruk is doorslaggevend! Klik hier voor meer info!
 • Houd je antwoorden zakelijk en kort
 • Let op je houding
 • Ontspan je
 • Begin in het eerste gesprek niet meteen over salaris o.i.d.
 • Schep niet op. Positief zijn over jezelf betekent niet dat je ongelooflijk over jezelf moet opscheppen. Praat zakelijk over je verwezenlijkingen en vaardigheden. Benadruk je sterke kanten, wees positief over je zwakke punten en probeer probleemoplossend over te komen.

Bekijk hier een uitgebreide checklist met uitleg inzake: wat mee te nemen voor het sollicitatiegesprek.

Onderzoeken

Soms maakt een selectieonderzoek of assessment deel uit van de selectieprocedure. Zo hoopt de werkgever een vollediger beeld van de sollicitant te krijgen. Karaktereigenschappen, capaciteiten, kennis en vaardigheden kunnen allemaal getest worden. Soms wordt er onderzoek gedaan naar de gezondheid van een sollicitant, bijvoorbeeld bij een functie waaraan specifieke medische eisen gesteld worden.

 

Psychologisch onderzoek

Vaak bij ‘hogere’ functies kan een psychologisch onderdeel zijn van de selectieprocedure. Aan de hand van de resultaten weet men of de persoon over capaciteiten beschikt om de functie te vervullen en of de persoon past binnen de organisatienormen.

Sollicitatiegesprek voorbereiden

Assessment

Een populair geworden verschijnsel in de hedendaagse selectieprocedure is het assessment center. Het woord assessment komt uit het Engels en betekent letterlijk: beoordeling, taxatie, vaststelling. Bij een assessment center doet men dus niets anders dan het beoordelen of jij als kandidaat goed genoeg bent voor de functie. In de praktijk komt het erop neer dat je een halve of hele dag (soms zelfs twee dagen!) onderworpen wordt aan diverse testen die bepaalde vaardigheden van jou onderzoeken. De meeste bedrijven besteden zo’n procedure uit aan een gespecialiseerd bedrijf, maar er zijn ook grote bedrijven die zelf deze mensen in dienst hebben om dit soort testen met kandidaten te kunnen afnemen.

Klik hier om meer te leren over assessments; wat kan ik verwachten, hoe kan ik me voorbereiden etc.

 

Antecedentenonderzoek

Soms is een antecedentenonderzoek onderdeel van de sollicitatieprocedure. Een onderzoek als deze wordt vaak uitgevoerd indien het bedrijf / de functie direct te maken heeft met geld, geheime gegevens of ontwikkelingen etc. In het onderzoek zal jouw persoonlijke verleden (vaka inclusief die van je naaste familie) bekeken worden op ‘aanvaringen met de politie’ en soortgelijk.

 

Medische keuring

Bij sommige functies maakt een medische keuring onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. LET OP: medische keuringen zijn in principe verboden. Behalve bij functies waaraan specifieke medische eisen gesteld moeten worden. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om bij een aanstaande piloot te kijken of hij niet kleurenblind is. Lees hier meer over de zogenaamde sollicitatiecode.