Geplaatst op door & opgeslagen onder CV Tips.

Is het CV / C.V. / Cv / cv de juiste afkorting?

In onze tekst en website communiceren wij het woord curriculum vitae met hoofdletters. Dit is echter niet juist. De afkorting van curriculum vitae is cv, met kleine letters en zonder punten.

Wij hebben gekozen voor deze benadering puur voor communicatie doeleinden. Dit omdat wij de afkorting vaak gebruiken in de tekst en op deze manier opvalt. Let op: gebruik in de sollicitatie communicatie dus cv, met kleine letters en zonder punten.

Specificatie:

De meeste afkortingen die letter voor letter worden uitgesproken (‘initiaalwoorden’) worden op die manier geschreven: cd, pc, gsm, wc, hbo, enzovoort. Punten komen in zulke afkortingen vrijwel nooit voor; hoofdletters af en toe, maar dat zijn vooral (vaak Engelse) vaktermen, een paar ziektenamen en veel eigennamen (ISBN, ADHD, WAO) – en een enkele ingeburgerde Nederlandse uitzondering (EHBO).

Er zijn geen speciale regels voor afkortingen van Latijnse begrippen. Bij sommige Latijnse afkortingen, zoals c.q., NB/N.B. en PS/P.S., is het lastig ze in een bepaalde categorie onder te brengen, maar voor cv geldt dat niet.

Cv is een het-woord. Het is het curriculum vitae, dus ook het cv. In een goed cv of een uitgebreid cv wordt het bijvoeglijk naamwoord niet verbogen.

De afkorting cv heeft nog een betekenis: ‘centrale verwarming’, zoals in cv-ketel en cv-installatie. Dan is het de cv, vanwege de verwarming, en dus ook een nieuwe cv.

Daarnaast kan cv ‘commanditaire vennootschap’ en ‘coöperatieve vereniging’ betekenen. In namen van carnavalsverenigingen komt nogal eens de afkorting CV of C.V. voor.

Wat is het meervoud van curriculum vitae?

Het meervoud van curriculum vitae is curricula vitae.

In deze Latijnse uitdrukking is curriculum (‘loop’) het hoofdwoord; vitae (‘van het leven’) is daar een bepaling bij. In het meervoud verandert alleen de uitgang van het kernwoord:curriculum vitae wordt dan curricula vitae. (Latijnse woorden op -um hebben vaak ook de Latijnse meervoudsuitgang op -a: museum musea, jubileum jubilea en curriculum curricula.)

U kunt curricula vitae natuurlijk ook afkorten; de juiste vorm is dan cv’s.