Werken via intermediairs / uitzendbureau / arbeidsbemiddelaars – Hoe werkt dat?

Om de vraag naar en het aanbod aan werk op elkaar af te stemmen zijn er diverse bemiddelaars. Deze schakels tussen vraag naar en aanbod van werk noemt men de intermediairs. Wanneer je eigen netwerk van familie, vrienden en (oud-) collega’s je niet direct aan werk kan helpen, en de Gouden Gids of de (lokale) krant al evenmin resulteert in een baan, kun je de hulp van intermediairs inroepen. Intermediairs zijn er in verschillende soorten. Ze helpen personeel aan werk of bedrijven aan personeel (zenden uit of bemiddelen), of voorzien bedrijven van personeel en materiaal (faciliteren). Je kunt intermediairs onderscheiden in:

  • Uitzendbureaus
  • Detacheringsbureaus
  • De loonwerkers
  • Werving en selectie bureaus
  • Headhunters
  • Outplacementbureaus
  • Vacaturesites

Uitzendbureau’s

Het uitzendbureau (UZB) is een zeer bekende intermediair. Het UZB helpt werkgevers aan tijdelijk en vast personeel en werkzoekenden aan een tijdelijke of vaste baan.Uitzendbureaus zijn bij uitstek geschikt om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Als uitzendkracht kun je in korte tijd een hoop ervaring opdoen in diverse functies bij verschillende bedrijven. Bovendien werkt een uitzendbaan nog wel eens als aanloop naar een vaste baan. Uitzendkrachten krijgen regelmatig na een poosje een contract aangeboden. Je zou je uitzendbaantje kunnen zien als een proeftijd.

Goedkoop en gemakkelijk

Uitzendkrachten zijn voor bedrijven (onder specifieke omstandigheden) goedkoop om in te huren. Daarnaast zijn ze gemakkelijk: bedrijven kunnen elk gewenst moment aan vakkundig personeel komen voor al dan niet bepaalde tijd, zonder de rompslomp van de wervings- en selectieprocedure.
Een andere redenen van de vraag naar uitzendkrachten is dat het voor werkgevers steeds ingewikkelder wordt om personeel in vaste dienst te ontslaan.

Ook uitzendkrachten hebben een cao, want ook als uitzendkracht heb je bepaalde rechten. In je cao staan deze omschreven. Wist je al dat je als uitzendkracht de overeengekomen ‘arbeidsverhouding’ te allen tijde kunt verbreken? Overigens ben je wel verplicht om dat direct even te melden aan het uitzendbureau. Zij moeten namelijk voor vervanging zorgen.

Hier zit wel weer een keerzijde aan. Zolang je nog geen twee maanden voor een bepaald bedrijf hebt gewerkt, kan het uitzendbureau de arbeidsverhouding per direct beëindigen. Na deze periode heeft het uitzendbureau te maken met een aanzegtermijn, die varieert tussen 4 en 22 werkdagen.

Wanneer je voor een uitzendbureau werkt, mag je dan nooit langer dan een jaar bij dezelfde werkgever werkzaam zijn. Ben echter langer dan 1 jaar in het zelfde bedrijf op uitzendbasis in dienst, dan is de werkgever verplicht je een contract aan te bieden. Wanneer je in zee gaat met een uitzendbureau krijg je een exemplaar van de cao voor uitzendkrachten. Het kan geen kwaad deze eens goed te bestuderen.
Als werkzoekende kost bemiddeling door het uitzendbureau je niets. De kosten hiervan worden betaald door de werkgever die het personeel aanneemt.

De detacheringsbureaus

Detacheringsbureaus voorzien andere bedrijven van personeel dat bij de detacheringsbureaus in al dan niet vaste dienst is. Een veel voorkomende vorm van detachering is het uitzenden van personeel naar een ander bedrijf in het buitenland, bijvoorbeeld als onderdeel van een opleidings- of trainingsprogramma, of in het kader van een project in het buitenland.

Een detacheringsovereenkomst wordt afgesloten in overleg met de detacherende organisatie waar je in dienst bent, waardoor je dus wordt uitgeleend of gedetacheerd. Dit kan zijn voor de duur van een project of voor een bepaalde periode. Als je in dienst voor onbepaalde tijd wilt komen, dan is het een kwestie van solliciteren bij de organisatie waar je bent gedetacheerd of tijdelijk geplaatst.

Detachering is er in verschillende vormen. Zo zijn er:

  1. ‘zuivere’ detacheringsvormen: detachering met een specialistisch karakter. Dit is de meest voorkomende vorm van detachering. Toezicht en leiding liggen bij de uitlener. Bij de inlener is sprake van ongebruikelijke arbeid, gekoppeld aan een bepaald project voor een bepaalde duur. Bijvoorbeeld: arbeidspools in de haven of beveiligings- en schoonmaakwerkzaamheden bij derden.
  2.  ‘onzuivere’ detacheringsvormen: het tegen vergoeding ter beschikking stellen van werknemers aan een ander bedrijf. De werknemers verrichten arbeid die gebruikelijk is in het inleenbedrijf. Als werknemer kan je op verschillende manieren gecontracteerd zijn. Deze vorm komt steeds vaker voor, waarbij de werknemer vaak een arbeidsovereenkomst heeft met het detacheringsbureau.

De loonwerkers

De loonwerkers werken op projectbasis, waarbij het uitleenbedrijf een volledig pakket met machines en personeel levert. Dit gebeurt veel in bijvoorbeeld de agrarische sector. Agrariërs huren wel eens loonwerkers in tijdens bijvoorbeeld een rooiperiode. Hierdoor hoeven zij zelf de grote (en dure) machines die hierbij nodig zijn, niet zelf aan te schaffen. Als loonwerker ben je in dienst van het loonbedrijf. De arbeidskosten van de loonwerkers worden betaald door het bedrijf dat van de diensten van de loonwerkers gebruikt maakt.

Werving en selectie bureau’s

In Nederland maken veel bedrijven gebruik van werving & selectie bureau’s (en andere arbeidsbemiddelaars) om potentiële medewerkers te screenen en/of te werven. Een reden hiervoor kan zijn dat een bedrijf niet wil dat een vacature openbaar wordt. Het kan ook zo zijn dat het bedrijf zelf geen hele werving- en selectieprocedure wil doorlopen. Meestal betreft het gespecialiseerd en hoger opgeleid personeel. Het werving- en selectiebureau verricht vaak de voorselectie, waarna een persoonlijk sollicitatiegesprek met het bedrijf plaatsvindt. Sommige werving- en selectiebureaus doen ook aan headhunting. In opdracht van een bedrijf sporen zij zeer gespecialiseerd personeel bij andere bedrijven op.

Hoe vind je nou het juiste werving en selectiebureau bij jouw in de buurt? De top 10 beste W&S bureaus

De headhunters

Headhunters zijn geen officiële intermediairs. Zij worden benaderd door bedrijven om zeer gespecialiseerd personeel op te sporen en eventueel weg te trekken bij andere bedrijven. Headhunters hebben doorgaans geen vergunningen om te bemiddelen. De kosten die de headhunter maakt, worden betaald door het bedrijf dat van zijn diensten gebruikt maakt.

De outplacementbureaus

De outplacementbureaus bieden professionele hulp bij het vinden van een andere baan, bijvoorbeeld na ontslagaanzegging. Wanneer een bedrijf grote groepen mensen laat afvloeien, om wat voor reden dan ook, kan het ervoor kiezen de hulp van een outplacementbureau in te roepen, om toch na het ontslag enige zorg te dragen voor de toekomst van de ontslagene(n). De voormalige werknemer heeft hierbij inspraak met betrekking tot de keuze van het bureau.
De kosten van de bemiddeling door de outplacementbureaus worden betaald door het bedrijf dat van de diensten van het bureau gebruikt maakt.

Vacaturesites

Vacature websites bemiddelen meestal zelf niet maar zijn eigenlijk een specifieke bron voor vacature advertenties. Bedrijven en arbeidsbemiddelaars plaatsen op deze websites hun vacatures tegen een betaling. Vacaturesites zijn (bijna) altijd gratis voor kandidaten (werkzoekende). Top 100 beste vacaturesites.

Tip: zoek in alle vacaturebanken tegelijk via sollicitatieinfo.nl

Zoek direct in circa 200.000 vacatures in Nederland en/of meer dan 5 miljoen vacatures wereldwijd. Alle vacatures zijn actueel (minder dan 30 dagen oud). Zoek nu in alle vacatures op functiegebied en gewenste regio.