Deze code bevat basisregels die arbeidsorganisaties in acht zouden moeten nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures, om zo te komen tot een zorgvuldig werving- en selectiebeleid. Over sollicitatiegesprekken zegt de code dat een recruiter alleen vragen mag stellen ‘over aspecten die voor de functie en/of voor de functievervulling relevant zijn, zoals vakbekwaamheid (opleiding, kennis en ervaring).’ Daarnaast staat o.a. in de code dat de sollicitant recht heeft op:

  • een eerlijke kans bij aanstelling
  • informatie (over de procedure, de functie en de organisatie)
  • het verstrekken van slechts die informatie die nodig is voor de beoordeling van de geschiktheid voor de functie (privacy)
  • een doelmatige procedure. (Dit betreft de methoden en technieken die worden gebruikt bij de selectie.)
  • vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens
  • het indienen van een klacht. Deze rechten worden verder uitgewerkt in een aantal regels. De volledige tekst van de sollicitatiecode is te lezen op de internetsite van de NVP, klik hier voor de website.

Wat recruiters niet mogen vragen in een interview

Naast de sollicitatiecode zijn er een aantal wettelijke regels.

Zwangerschap

Volgens het Burgerlijk Wetboek mag de recruiter aan vrouwen niet vragen of ze plannen hebben om kinderen te nemen. Voor een werkgever zou deze informatie handig kunnen zijn, omdat een zwangere vrouw recht heeft op een lang zwangerschapsverlof en dan dus geen arbeid kan verrichten. Ter bescherming van vrouwelijke kandidaten is deze vraag daarom eenvoudigweg verboden. Mocht een recruiter de vraag toch stellen dan heeft de vrouwelijke kandidaat zelfs het recht om te liegen, mocht zij bijvoorbeeld wel plannen hebben.

Gezondheid

Een recruiter mag ook geen vragen stellen over de gezondheidstoestand van de kandidaat. Bedrijven mogen in sommige gevallen kandidaten wel medisch keuren (maar alleen als ze al besloten hebben deze kandidaat op grond van alle andere criteria aan te nemen. Dus alleen de laatst overgebleven kandidaat.

Enkele voorbeelden van vragen die de recruiter niet aan je mag stellen zijn:

– Ben je zwanger?
– Ben je van plan zwanger te raken?
– Heb je kinderen?
– Ben je gelovig?
– Val je op mannen of op vrouwen?
– Ben je getrouwd?
– Steunt je gezin je in je je carrière?
– Komen je ouders uit Marokko?
– Van welke verenigingen ben je lid?
– Ben je lid van een vakbond?
– Ben je Turkstalig opgevoed?
– Ben je lid van een politieke partij?
– Doe je mee aan de ramadan?

Lees hier de complete versie van de NVP sollicitatiecode (pdf doc).

Hier meer over discriminatie tijdens sollicitatie.