Solliciteren in de franse taal? Kan erg lastig zijn als je de taal niet of niet goed spreekt. Hieronder hulp en uitleg hoe het beste te solliciteren in het Frans. Het sollicitatiegesprek, de sollicitatiebrief in het Frans, tips en adviezen in het Frans.

De sollicitatiebrief

Vermeld de bedrijfsnaam, afdeling en de naam van degene aan wie je de brief schrijft. Gebruik je briefpapier? dan kun je dit weglaten.

 • ATTN :’ is de afkorting van ‘À l’attention de’ dit betekend ‘ter attentie van’.
 • Het huisnummer wordt gevolgd door een komma en de straatnaam. De postcode bestaat uit vijf cijfers en staat voor de plaatsnaam.
 • Een postbus heet overigens ‘Boite Postale’ (BP).
 • Plaatsnamen worden in het Frans en met HOOFDLETTERS geschreven

Afkortingen

 • M. Monsieur (met een punt erachter!)
 • Mme Madame
 • Mlle Mademoiselle
 • Als je niet weet of je aan een heer of dame schrijft, dan schrijf je Messieurs

Woorden als “rue”, “avenue” en “place” schrijf je met een kleine letter

Plaats en datum

Plaats en datum gescheiden door een komma. De datum wordt voluit geschreven, bv.:
Amsterdam, le 10 novembre 2006

De maand wordt met een kleine letter geschreven.

Betreft

In de referte regel vermeld je met ‘Objet’ of ‘Concerne’ in een paar woorden het onderwerp. In het Frans plaats je een spatie voor de dubbele punt. Gebruik geen punt aan het eind van de zin.

De aanhef

 • Monsieur, Madame, Messieurs, Mademoiselle (zonder “cher”!)
 • Als je niet weet of je aan een heer of dame schrijft: Messieurs
 • Wat ook gewoon kan is: Madame, monsieur,

Hoe begin je een formele brief?

Hieronder vind je een aantal veelgebruikte voorbeeld zinnen:

 • En réponse à votre lettre …Naar aanleiding van uw schrijven …
 • Me référant à l’annonce que j’ai vue dans …Naar aanleiding van de advertentie die ik gezien heb in de …
 • Le 20 mai, j’ai lu votre annonce dans le Monde, où … In Le Monde van 20 mei las ik uw advertentie, waarin …
 • Je vous écris de la part de … Ik schrijf u namens …
 • Par la présente, je vous informe que … Hierbij deel ik u mede dat …
 • Ayant lu votre annonce, je me permets de poser ma candidature à l’emploi de …
 • Ik heb uw advertentie gelezen en neem de vrijheid te solliciteren naar de betrekking van …
 • Je crois correspondre à la personne que vous recherchez. Ik denk de geschikte persoon te zijn voor u

Informatie vragen

Hieronder vind je een aantal veelgebruikte voorbeeld zinnen:

 • Pourriez-vous me dire si … Zou u mij kunnen zeggen of …
 • Pourriez-vous me faire parvenir un dépliant sur … Zou u mij een folder kunnen sturen over …
 • J’espère que vous pourrez me donner des renseignements sur … Ik hoop dat u mij inlichtingen kunt geven over …
 • Je me demande jusqu’à quand on peut s’inscrire. Ik vraag me af tot wanneer men zich kan inschrijven.
 • Veuillez me faire savoir à combien s’élèvent les frais d’un stage pareil. Gelieve mij de kosten van een dergelijke stage mee te delen.
 • A combien s’élèvent les frais de séjour? Wat zijn de verblijfskosten?
 • Quelle est la durée du stage? Hoe lang duurt de stage?
 • De quels éléments se compose le cours? Uit welke onderdelen bestaat de cursus?
 • En quoi consiste…? De quoi se compose…? Waaruit bestaat…?
 • Combien de cours y aura-t-il par jour? Hoeveel lessen zullen er per dag worden gegeven?

Afsluiting formele brief

Hieronder vind je een aantal veelgebruikte voorbeeld zinnen:

 • Je vous remercie d’avance… Bij voorbaat dank.
 • Dans l’attente de votre réponse, je vous prie, Monsieur, de croire à mes sentiments les meilleurs… In afwachting van uw brief, verblijf ik, …
 • Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire…. Ik ben gaarne bereid tot nadere inlichtingen.
 • Je vous prie de bien vouloir me répondre aussitôt que possible….. Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk te antwoorden.
 • U bij voorbaat hartelijk dankend voor uw medewerking, teken ik met vriendelijke groet, Hoogachtend, …
  En vous remerciant d’avance de votre coopération, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Bijlagen

Indien je documenten met de brief meestuurt, vermeld dit dan in de brief. Deze documenten noemt men ‘Annexes’ of P.J. (pièce jointe). Uit de vermelding in de brief moet de ontvanger kunnen opmaken om welke documenten en/of om hoeveel documenten het gaat.

Voorbeeldzinnen Frans

Ter attentie van  l’attention de
Ter kennisgeving À titre d’information
Ter informatie Pour votre information
Ter goedkeuring Soumis à votre approbation
Volgens afspraak Comme convenu
Op uw verzoek À votre demande
Op verzoek van À la demande de
Met dank retour En vous remerciant
Ter ondertekening Soumis à votre signature
Ter goedkeuring Soumis à votre approbation
Vertrouwelijk Confidentiel
Persoonlijk Personnel
Ter verdere afhandeling En vue d’un traitement ultérieur
Met verzoek om commentaar Prière de commenter

Bekijk alle voorbeeldzinnen voor een Franse sollicitatiebrief hier.

Curriculum Vitae Frans

Hoe schrijf ik een juist cv in het Frans? Waar moet ik op letten etc. Bekijk hier enkele gratis voorbeelden van een goed cv in het Frans:

Enkele handige websites, tips en adviezen