Hieronder een voorbeeld van een basis sollicitatiebrief. Algemene sollicitatiebrief aan te passen per sollicitatie voor een maximaal resultaat. Voorbeeld:

————————————————————————————-

Je naam
Je adres
Je woonplaats

Naam organisatie
T.a.v. Naam contactpersoon voor de vacature
Straat of postbus en nummer
Postcode vestigingsplaats

Je woonplaats, datum

 

Betreft: vacature [functienaam]

 

Geachte heer, mevrouw [Naam contactpersoon voor de vacature],

Met veel belangstelling las ik over de vacature [functie] op [website]. De functie sluit bijzonder goed aan op mijn opleiding en interesses en solliciteer daarom graag voor deze functie.

Tijdens mijn opleiding [Naam opleiding] heb ik mij voornamelijk gericht op [relevant vak]. Mijn passies voor [relevant vak] en [relevant vak] heb ik vervolgens weten te combineren in mijn scriptieonderwerp. Na mijn studie heb ik werkervaring opgedaan als [functienaam]. Tijdens deze ervaring is voor mij echt duidelijk geworden dat dit vak goed bij bij past.

Ik omschrijf mijzelf als ondernemend, zelfstandig en enthousiast. Ik draag zelf ideëen aan en wil durf ook de leiding te nemen om deze ideeën te realiseren. Als ik ergens voor ga, doe ik dit voor de volle honderd procent. Dit maakt dat ik altijd streef naar het optimale resultaat. Door het vele schrijven van plannen op mijn opleiding beheers ik MS Office en de Nederlandse taal goed.

Voor verdere persoonlijke gegevens verwijs ik u naar het bijgevoegd curriculum vitae. Ik hoop dat ik de gelegenheid krijg om deze verder toe te lichten in een persoonlijk gesprek.

Met vriendelijke groet,

 

[Jouw naam]

 

Bijlage: curriculum vitae [Jouw naam]

————————————————————————————-

Opmerkingen en informatie basis sollicitatiebrief o.b.v het AIDA-model:

Aandacht trekken: Je opent je brief met een aanleiding voor je sollicitatie. Daarbij probeer je jezelf zo veel als mogelijk van andere kandidaten te onderscheiden en de aandacht te trekken. Schrijf iets dat op valt (bijzonder of speciaal).

Interesse weken: Door je eigen persoonlijk interesse te benoemen en praktijk uitvoering (ervaringen) kort te vermelden (scriptie) wek je interesse.

Desire creëren: We creëren desire in deze brief door onze persoonlijke competenties en soort van levensmissie te benoemen “als ik iets doe doe ik het goed”.

Aanzetten tot actie: We sluiten de brief af met een verwijzing naar het persoonlijk CV met een duidelijk doel: een uitnodiging voor een oriënterend gesprek.

————————————————————————————-

Geen inspiratie of geen tijd? Voorbeeld sollicitatiebrieven per functie

Wij hebben 50 verschillende voorbeeld brieven per functie en branche.
Slechts € 0,95 per stuk (incl. btw)