Ga je solliciteren in Duitsland of in de Duitse taal? Wij helpen je op weg. Hoe schrijf je een Duitse sollicitatiebrief, hoe stel je een cv juist op in het Duits? Wat zijn de gebruiken, de do’s en dont’s etc. Bekijk hieronder alle tips, adviezen en voorbeelddocumenten. We beginnen met wat gebruiken oftewel Duitse etiquette:

 • In het Duitse bedrijfsleven gelden strengere formele en hiërarchische verhoudingen dan in Nederland. De directeur is in Duitsland bijvoorbeeld veel belangrijker dan in een Nederland
 • Duitsers vinden het gebruik van titels belangrijk. Spreek je gesprekspartner dan ook met de juiste titel aan. Bijvoorbeeld: Frau doctor, Herr professor.
 • Houd de bespreking altijd 100% zakelijk. Tijdens sollicitatiegesprekken is het minder gangbaar om over het privézaken te praten.
 • Humor in sollicitaties worden niet tot minder gewaardeerd.
 • Zorg voor een correcte uitstraling. Men kleedt zich vrij formeel: mannen dragen een pak en stropdas, vrouwen een mantelpak.
 • Duitsers hechten grote waarde aan deskundigheid en professionaliteit. Laat merken dat je kennis van zaken hebt.
 • Punctualiteit is belangrijk in Duitsland, zorg dat je altijd op tijd komt. Te laat komen wordt als een belediging gezien.
 • Houd er rekening mee dat Duitsers belangrijke ervaringen tot in detail willen doorlichten. Houd hier rekening mee. Bereid je voor.
 • Duitsers vinden kwaliteit erg belangrijk.

Duitse sollicitatiebrief

In Duitsland is de sollicitatiebrief (Bewerbungsanschreiben) een vast & belangrijk onderdeel van de sollicitatieprocedure. Een aantal tips:

 • Schrijf een korte, beleefde en zakelijke sollicitatiebrief
 • Begin uw brief met een korte inleiding (wie je bent en waar je de vacature hebt gezien)
 • Beschrijf vervolgens uw motivatie voor functie
 • Eindig de sollicitatiebrief met een beleefde groet

Voorbeeld brief

Afzender

Voor een Duitse brief gelden de volgende marges: een linkermarge van 2,41 cm en een rechtermarge van 2 cm.

Afzender

Vermeld rechtsboven in de brief jouw naam of de naam van het bedrijf. Vermeld geen adres indien de naam en adres gegevens al op het briefpapier van het bedrijf staan. Onder de postcode vermeld je de landnaam in het Duits.

Voorbeeldbedrijf BV
Voorbeeldstraat 100
1000 AA Amsterdam
Niederlande
Telefoon: (+31)020-1111111
E-mail: info@voorbeeld.nl

Geadresseerde

Vermeld de geadresseerde, de afdeling en de bedrijfsnaam op de brief. Onder de bedrijfsnaam schrijf je voluit de naam van de persoon aan wie de brief gericht is, gebruik dus geen initialen. Voorafgaand aan de naam schrijf je ‘z. H. Herrn’ of ‘z. H. Frau’. De afkorting ‘z. H.’ is van ‘zu Händen’, dit staat voor ‘ter attentie van’.

Aanspreking

Hierin richt je je tot de geadresseerde.
Indien de naam van de geadresseerde niet bekend is schrijf je: ‘Sehr geehrte Damen und Herren,’.
Als je de naam weet, gebruik je die, zonder voorletters of voornaam en voorafgegaan door ‘Sehr geehrter Herr’ of ‘Sehr geehrte Frau’.
Eindig de aanspreking altijd met een komma.

Voorbeeld: Sehr geehrter Herr Jörg,

Eerste Alinea

Deze alinea begin je met een kleine letter. In deze alinea geef je informatie over de situatie waarin je zit, die maakt dat je de brief schrijft. Probeer te vermijden om zinnen te beginnen met ‘Ik’, dit kan onbeleefd overkomen
Voor jongstleden (jl.) gebruik je de afkorting d. J. (dieses Jahres) of v. J. (vorigen Jahres).

Voorbeeld: auf Ihr Schreiben vom 11 Mai d. J.

De beleefdheidsvorm ‘Sie’ en de daarvan afgeleide vormen (‘Ihre’) schrijf je met een hoofdletter. Andere aanspreek-vormen mogen tegenwoordig met een kleine letter geschreven worden.

Tweede en volgende alinea’s
Schrijf hier uw brief verder uit.

Slotalinea

Hierin geef je nogmaals aan wat je van de geadresseerde verwacht.

Voorbeeld:

Wir sehen hoffentlich bald Ihrer Antwort entgegen.
of
Wir hoffen auf eine baldige Antwort.

Afsluiting

Ter afsluiting van de brief schrijf je een groet, achter de groet zet je geen komma. Na de groet volgt jouw handtekening.

Voorbeeld:
Mit freundlichem Gruß
Handtekening
Piet Naam

Bijlagen

Indien u documenten met de brief meestuurt, vermeld dit dan in de brief. Deze documenten noemt men ‘Anlagen’. Uit de vermelding in de brief moet de ontvanger kunnen opmaken om welke documenten en/of om hoeveel documenten het gaat.

Voorbeeld:

Anlage: Erklärung of Anlage: 1

CV in het Duits

De meest gebruikelijke opzet van een Duits cv is als volgt:

1. Personalia > Persönliche Daten
2. Opleidingen > Schul- und Ausbildung
3. Aanvullende opleidingen > Weiterbildung
4. Werkervaring > Berufliche Laufbahn
5. Talen > Sprachen
6. Overig > Sonstiges (hieronder vallen pc-vaardigheden, rijbewijs, andere vaardigheden of skills en hobby’s)

Meer tips voor het Duitse Curriculum Vitae:

 1. Plaats een foto rechtsboven in de hoek van je Duitse cv (dit is gebruikelijk)
 2. Plaats en datum in de linkerbenedenhoek
 3. En een handzet handtekening rechts onder is de “norm”
 4. Plaats geen persoonlijk profiel in het cv (steeds meer in NL). In Duitsland is het cv een strakke opsomming van feiten
 5. Vermeld slechts hoofdzaken (geen bijzaken) en alleen relevant
 6. Cv in het Duits is natuurlijk een pluspunt. Is je Duits nu echt onvoldoende kies dan voor een Engels CV

Voorbeeld cv Duits

Vacaturesites

Overige tips & adviezen