Geplaatst op door & opgeslagen onder Loon & salaris, Trends & ontwikkelingen arbeidsmarkt.

Per 1 januari 2021 gelden de onderstaande bedragen & lonen per uur.

De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 21 jaar af van uw leeftijd. De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland aan. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli.

Bedragen minimumloon per 1 januari 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt. In supermarkten bijvoorbeeld is een volledige werkweek 40 uur. In de horeca en de glastuinbouw is dat 38 uur per week.

Bedragen per maand, week & dag

Leeftijd Per maand Per week Per dag
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2021)

21 jaar en ouder € 1.684,80 € 388,80 € 77,76
20 jaar € 1.347,85 € 311,05 € 62,21
19 jaar € 1.010,90 € 233,30 € 46,66
18 jaar € 842,40 € 194,40 € 38,88
17 jaar € 665,50 € 153,60 € 30,72
16 jaar € 581,25 € 134,15 € 26,83
15 jaar € 505,45 € 116,65 € 23,33

Minimum uurloon per uur

Het ligt niet wettelijk vast hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur per week.

Uren 21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
 
36 uur € 10,80 € 8,65 € 6,49 € 5,40 € 4,27 € 3,73 € 3,25
38 uur € 10,24 € 8,19 € 6,14 € 5,12 € 4,05 € 3,54 € 3,07
40 uur € 9,72 € 7,78 € 5,84 € 4,86 € 3,84 € 3,36 € 2,92

Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2021)

De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen.

Hoogte netto minimumloon

Uw werkgever houdt belasting en premies in op uw brutoloon. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van de hoogte van de bedragen die op uw loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen. De nettobedragen staan niet in de wet.

Op de website Loonwijzer.nl kunt u zelf bruto-nettoberekeningen over uw loon maken. U vindt daar ook andere informatie over (gelijk) loon.