Volgens de sollicitatiecode en de wet gelijke behandeling mag een werkgever geen onderscheid mag maken op grond van godsdienst, politieke gezindheid, levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid of burgerlijke staat. Wat zeggen deze wettelijke regelingen en de sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) precies?

Over sollicitatievragen zegt de code dat een toekomstige werkgever alleen vragen mag stellen over aspecten die voor de functie en/of voor de functievervulling relevant zijn. Dit betekend dat sommige vragen dus niet gesteld mogen worden. Soms is een opdrachtgever hier niet 100% van op de hoogte of worden vragen net anders geformuleerd. Enkele voorbeelden van vragen die NIET gesteld morgen worden:

 • Ben je zwanger?
 • Ben je van plan zwanger te raken?
 • Heb je kinderen?
 • Ben je gelovig?
 • Val je op mannen of op vrouwen?
 • Ben je getrouwd?
 • Steunt je gezin je in je je carrière?
 • Komen je ouders uit Marokko?
 • Van welke verenigingen ben je lid?
 • Ben je lid van een vakbond?
 • Ben je Turkstalig opgevoed?
 • Ben je lid van een politieke partij?
 • Doe je mee aan de ramadan?

Gezondheid

Ook mogen er geen vragen gesteld worden die betrekking hebben op je gezondheidstoestand of je ziekteverzuim bij een vorig werkgever. Je lichamelijke geschiktheid mag alleen via een medische keuring worden getoetst. Een werkgever moet dan vóór het gesprek aangeven dat een medische keuring deel uitmaakt van de procedure.

Tip en advies

Krijg je een niet-relevante vraag voor je kiezen, blijf dan vooral rustig en vriendelijk. Tel tot tien en denk even na wat je gaat zeggen. Bepaal vervolgens hoe je op de vraag wilt reageren. Je kunt ervoor kiezen om de vraag te beantwoorden als je daar zelf geen bezwaar tegen hebt. Of als het tever gaat een wedervraag stellen als: Deze vraag verbaast me. Waarom is dat voor deze functie van belang?

 

Lees hier meer over discriminatie tijdens het sollicitatieproces.