Het selectie assessment is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Het assessment wordt ingezet om jouw geschiktheid voor de functie waarop je solliciteert te bepalen. Het assessment is een goede voorspeller van toekomstig gedrag. De resultaten worden daarom ook uiterst serieus genomen. Hier kun je zelf enigszins invloed op uitoefenen door goede voorbereidingen te treffen.

De kans dat je te maken krijgt met een assessment is zeer groot. Veel bedrijven zetten het assessment al in de populariteit blijft enorm stijgen.

Assessment voorbereiden

Het assessment bestaat dus uit verschillende onderdelen. Door het inzetten van deze verschillende onderdelen is de uitslag van het assessment erg nauwkeurig en betrouwbaar. Ieder onderdeel test namelijk een bepaald punt van de kandidaten. Alle onderdelen van het assessment en hoe je deze moet voorbereiden vind je hieronder.

Capaciteitentest

De ene kandidaat vind dit onderdeel vreselijk terwijl de andere kandidaat dit onderdeel ziet als leuk puzzelen. De capaciteitentest is een intelligentietest. De capaciteitentest bestaat uit verschillende intelligentietesten. Iedere test meet een ander onderdeel van je intellectuele vaardigheden. Intelligentietesten die vaak worden gebruikt zijn:

 • Analogieën
 • Cijferreeksen
 • Figuurreeksen
 • Ruimtelijk inzicht test

Redactiesommen, numeriek redeneren, rekenvaardigheid, syllogismen en antoniemen zijn tevens ook intelligentietesten die ingezet kunnen worden. Deze testen worden echter minder vaak gebruikt. De uitslagen van de intelligentietesten worden vergeleken met een norm waaraan je minimaal moet voldoen.

De beste manier om jezelf voor te bereiden op de capaciteitentest is oefenen. Het veelvuldig oefenen zal ervoor zorgen dat je resultaten aanzienlijk hoger worden. Het is overigens niet zo dat je IQ hoger wordt. Waarom heeft oefenen dan zin? Oefenen heeft zin omdat je hierdoor steeds vaardiger zult worden met de vraagstukken. Zie de vraag als een probleem die je op moet lossen. In het echt leven zul je een probleem makkelijker op kunnen lossen als je dit al vaak gedaan hebt. Je weet dan immers precies hoe je het aan moet pakken. Hetzelfde geldt voor de vraagstukken van de capaciteitentest!

Competentietest

Competenties worden steeds belangrijker. Het selecteren van juiste kandidaten wordt steeds vaker gedaan op competenties. Voor de functie waarop je solliciteert heeft de werkgever een bepaald competentieprofiel in gedachten. Dit profiel is volgens de werkgever het meest geschikt om de functie optimaal uit te kunnen oefenen. Voor kandidaten is het vaak niet helemaal duidelijk waarom competenties zo ontzettend belangrijk zijn. Dit is eigenlijk heel simpel. Een bedrijf beschikt over ‘kerncompetenties’ die nodig zijn om hun doel te kunnen bereiken. Van deze kerncompetenties worden de competenties voor de werknemers afgeleid. Als een bedrijf hier niet op selecteert, of dit negeert, zullen de doelstellingen niet worden behaald.

De test bestaat uit stellingen waarbij jij aan moet geven in hoeverre deze van toepassing op jou is. Kenmerkend voor de competentietest is dat veel stellingen erg op elkaar lijken. Omdat je ook nog bij iedere stelling hetzelfde moet doen is deze test erg eentonig. De competentietest heeft geen voorbereiding nodig.

Persoonlijkheidstest

De persoonlijkheidstest werkt hetzelfde als de competentietest. Je krijgt verschillende stellingen te zien waarbij jij moet aangeven in welke mate deze van toepassing op jou zijn. Ook de persoonlijkheidstest bestaat uit veel soort gelijke stellingen waardoor de test vaak als saai wordt ervaren door kandidaten. De persoonlijkheidstest heeft geen voorbereiding nodig.

praktijksimulaties

Er zijn verschillende soorten praktijksimulaties. Kenmerkend hiervan is dat er een situatie nagebootst zal worden waarmee je in de werkomgeving te maken kan krijgen. Hieronder worden de verschillende praktijksimulaties besproken.

Rollenspel

Het rollenspel is de populairste praktijksimulatie. Het rollenspel kent verschillende situaties. De situatie waarmee je te maken krijgt hangt af van de functie waarop je solliciteert. Populaire situaties zijn:

 • De rol van leidinggevende
 • Het klantgesprek
 • De rol van adviseur
 • Gesprek met een collega
 • Commercieel gesprek

Het rollenspel speel je samen met een tegenspeler. Deze tegenspeler zal weerstand gaan bieden. Het is jouw taak om deze weerstand te ontdekken en vervolgens met een gepaste oplossing te komen. Hiervoor is het belangrijk om door te blijven vragen.

TIP

Bij het rollenspel is het belangrijk om een win – win situatie te creëren. Je moet een goede balans zien te vinden tussen het bedrijfsbelang en het privébelang. Al heb je snel de neiging om het privébelang een hogere prioriteit te geven, onthoud dat dit nooit ten kosten van het bedrijfsbelang mag gaan. Toon ten alle tijden begrip maar laat de situatie geen excuus zijn voor bijvoorbeeld een slechte prestatie.

Rollenspel voorbereiden

Je kunt waarschijnlijk wel een inschatting maken van de situatie van het rollenspel waarmee je te maken krijgt. Een goede manier om je voor te bereiden is door het rollenspel met iemand te oefenen. Laat een bekende, bijvoorbeeld een familielid of vriend, een ontevreden klant spelen. Het is dan aan jou om een win – win situatie te creëren.

Fact finding

Bij de fact finding opdracht moet je een bepaald probleem oplossen. E krijgt hier informatie over maar er ontbreken belangrijke feiten die nodig zijn om tot een juiste oplossing te komen. Jij moet achter deze feiten zien te komen door in gesprek te gaan met je tegenspeler. Het volgende is belangrijk bij de fact finding opdracht:

 • Maak van te voren voor jezelf duidelijk wat je moet weten
 • Bedenk hoe je hierachter gaat komen, dus wat ga je vragen en op welke manier doe je dit?

TIP

Probeer niet alleen te denken vanuit je eigen referentiekader. Wanneer je dit doet vorm je automatisch al een beeld van de situatie en dat is niet de bedoeling. Laat ook je persoonlijke voorkeur niet meespelen. Hierdoor zul je niet in staat zijn om de juiste informatie te verzamelen en tot slot een juiste oplossing te bedenken.

Fact finding voorbereiden

Deze oefening kun je voorbereiden door in het dagelijkse leven door te blijven vragen wanneer je in gesprek bent. Probeer niet meteen een oordeel te vellen. Je zult merken dat dit niet zo makkelijk is als het lijkt.

Postbakoefening  

Bij de postbakoefening krijg je een inbox die vol e-mails zit. Deze mails moeten afgehandeld worden, dit is jouw taak. Nu klinkt dit een stuk makkelijker dan dat het daadwerkelijk is. Tijdens het afhandelen van de mails moet je van alles bepalen. Het zijn namelijk erg veel mails vergeleken de tijd die je krijgt. Je zult daarom moeten bepalen welke mails het belangrijkst zijn. De mails met de hoogste prioriteit handel je als eerst af. Ook zul je taken moeten delegeren. In de voorbereidingstijd krijg je informatie over het bedrijf en de hiërarchie.

TIP

Maak goed gebruik van de voorbereidingstijd! Hier gaan veel kandidaten de fout in. Om te kunnen bepalen welke mails belangrijk zijn voor het bedrijf moet je weten wat de doelstellingen van het bedrijf zijn. Om mails te delegeren aan de juiste personen moet je weten hoe de hiërarchie in elkaar zit. Neem je niet genoeg tijd om jezelf voor te bereiden, dan zul je jezelf tijdens de opdracht tegenkomen.

Postbakoefening voorbereiden  

De postbakoefening voorbereiden is best lastig. Zorg er in ieder geval voor dat je onderscheid kunt maken tussen urgentie en belangrijkheid. Ook moet je weten wat je hier vervolgens mee moet doen:

 1. urgent en belangrijk

Deze berichten handel je als eerst af. Je doet dit zelf!

 1. urgent en minder belangrijk
  Deze berichten kun je delegeren aan de juiste persoon.
 2. belangrijk en minder urgent
  Stel deze berichten uit totdat je de berichten die urgent en belangrijk zijn hebt afgehandeld.
 3. niet urgent en niet belangrijk
  Geef deze berichten geen aandacht, gooi ze weg!

Psychologisch interview 

Door middel van het interview wil de psycholoog jou beter leren kennen. Wie ben jij en wat is je karakter? Competenties zijn een belangrijk onderwerp van het psychologisch interview. De testresultaten die bekend zijn zullen ook besproken worden.

TIP

Probeer iets te bedenken waardoor jij je onderscheid van de andere kandidaten. De psycholoog die het interview afneemt heeft al veel kandidaten voorbij zien komen. Probeer ervoor te zorgen dat je origineel bent en onthouden wordt!

Psychologisch interview voorbereiden  

Het interview kun je voorbereiden door concrete situaties te bedenken waaruit blijkt dat jij over een bepaalde competentie beschikt. Het is makkelijker om dit thuis te doen dan tijdens het interview. Thuis kun je rustig nadenken en zul je met een beter voorbeeld komen dan wanneer je dit onder druk tijdens het interview bedenkt.

Tijdens het interview zal de psycholoog het ook over je sterke en zwakke punten hebben. Zorg ervoor dat je van jezelf weet wat je sterke en zwakke kanten zijn. Net als bij je competenties dien je dit goed te kunnen onderbouwen. Hoe beter je onderbouwing en voorbeelden zijn, hoe geloofwaardiger je overkomt!

Training nodig? www.assessmenttrainer.nl