Geplaatst op door & opgeslagen onder Loon & salaris, Trends & ontwikkelingen arbeidsmarkt.

Wijziging proeftijd per 1 januari 2015

Je nieuwe werkgever mag je geen proeftijd meer geven als je een arbeidsovereenkomst hebt van zes maanden of korter. De regering hoopt met die afschaffing dat werkgevers minder geneigd zijn kortlopende contracten aan te bieden.

Minder streng concurrentiebeding per 1 januari 2015

Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt een concurrentiebeding niet meer toegestaan, met één uitzondering: als de werkgever motiveert welke zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen. Zonder goede motivatie verklaart de rechter het nietig.

Telefoon, laptop, fiets van de zaak, anders per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 treedt de nieuwe werkkostenregeling in werking. Bedrijven die hun personeel een laptop, telefoon of fiets verstrekken of een bedrijfsfeest organiseren, kunnen dat belastingvrij doen tot 1,2 procent van de totale loonsom.

Minder vakantiegeld in 2015

Mensen die een naheffing hebben gekregen van de Belastingdienst over 2014, krijgen door dezelfde kabinetsmaatregel minder vakantiegeld.

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding per 1 juli 2015

De transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband en moet besteed worden aan scholing of begeleiding naar nieuw werk. De hoofdregel is: een derde maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris per dienstjaar dat je langer dan tien jaar in dienst bent geweest. De vergoeding wordt maximaal 75.000 euro, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan 75.000 euro per jaar.

Eerder aanspraak op vast contract per 1 juli 2015

Flexwerkers moeten na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract. Nu is dat drie jaar.

Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als ze elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen. De tussenpoos is momenteel drie maanden.