Geplaatst op door & opgeslagen onder Loon & salaris, Trends & ontwikkelingen arbeidsmarkt.

De hoogte van het minimumloon hangt tot de leeftijd van 23 jaar af van uw leeftijd. De overheid past de bedragen van het minimumloon 2 keer per jaar aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland aan. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli.

Bedragen minimumloon per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 stijgen de bedragen van het minimumloon en het minimumjeugdloon. De bedragen in de tabellen zijn brutobedragen. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van belasting en de premies die op uw loon worden ingehouden.

Bedragen minimumloon (bruto) per 1 januari 2015
leeftijdper maandper weekper dag
23 jaar en ouder€ 1.501,80€ 346,55€ 69,31
22 jaar€ 1.276,55€ 294,55€ 58,91
21 jaar€ 1.088,80€ 251,25€ 50,25
20 jaar€    923,60€ 213,15€ 42,63
19 jaar€    788,45€ 181,95€ 36,39
18 jaar€    683,30€ 157,70€ 31,54
17 jaar€    593,20€ 136,90€ 27,38
16 jaar€    518,10€ 119,55€ 23,91
15 jaar€    450,55€ 103,95€ 20,79

De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek.

Werkuren volledig dienstverband

Het ligt niet wettelijk vast hoeveel uur een volledig dienstverband is. In de praktijk is dit meestal 36, 38 of 40 uur per week.

Hoogte nettominimumloon

Uw werkgever houdt belasting en premies in op uw brutoloon. Hoeveel u netto overhoudt, hangt af van de hoogte van de bedragen die op uw loon worden ingehouden. Dit kan per persoon verschillen. De nettobedragen staan niet in de wet.

Op de website Loonwijzer.nl kunt u zelf bruto-nettoberekeningen over uw loon maken. U vindt daar ook andere informatie over (gelijk) loon.